bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: LIBROS·PELLÌCULAS·SITOS:
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

LIBROS·PELLÌCULAS·SITOS:


22/09/2012

Nemos iscriet a su coronellu

de Gabriel Garcìa Màrquez, bortadu in sardu dae Diegu Corràine

" El coronel no tiene quien le escriba" Màrquez l'at publicadu   in su 1961.  Como est essida sa versione in limba sarda. Sa tradutzione dae s'ispagnolu a su sardu l'at fata Diegu Corràine.  L'at publicada sa sotziedade editoriale Papiros, in sa sèrie SenaLàcanas 

Est s'istòria de unu coronellu giai betzu, chi est isetende de retzire s'avisu chi l'ant cuntzèdidu sa pensione chi li diat tocare pro àerer servidu, a giòvanu, in s'esèrtzitu rivolutzionàriu. Su coronellu e sa mugere, malàida de asma, ant dèvidu bèndere a mala gana sa pagu cosa de valore chi teniant pro pòdere campare.Como tenent petzi su puddu gherreri chi lis aiat lassadu su fìgiu Austin, mortu a balla pròpiu in s'arena de sa gherra de sos puddos, cando fiat ispainende propaganda rivolutzionària. Però,  a isetare sas gherras de sos puddos, in ue tenent s'isperu de balangiare dinare meda, bi cheret galu tempus, e maridu e mugere sunt pessamentados, ca cada die in prus est una pelea pro campare. Cando su coronellu cumprendet chi, si nche bendet su puddu, bi balàngiat finas noighentos pesos, si disponet a lu bèndere. Però cando lu bidet gherrende in sas proas, li dolet a lu dare e si nche  lu mantenet ...


Editore: Papiros
Annu de Publicatzione: 2012
Sèrie: SenaLàcanas
ISBN:  88-85138-74-8
Pàginas: 71
Preju: 09,00 èuros

#Sarvadore Serra

» in segus