bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
invia mail stampa

Pàrreres

spacerprecedente1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 spacerspacer

- 28/07/2012

SU CURRETORE ORTOGRÀFICU: unu resurtadu istòricu

de Diegu Corràine

Su 25 de trìulas de ocannu in Casteddu su Servìtziu Limba Sarda de sa Regione de Sardigna (chi at chertu e finantziadu s'òpera) at presentadu in manera ufitziale su CROS, curretore de sa limba sarda, a linguistas, espertos de sardu, operadores linguìsticos, apassionados ...[sighit]

- 20/07/2012

VIÀGIU FILS A BARTZELLONA: Ringratziamentos

de Diegu Corràine

A pustis de carchi die de pasu fìsicu (e de conca!), chèrgio torrare gràtzias a sos allievos chi b'ant leadu parte (chi ant sighidu cun interessu, curiosidade e… ispantu totu sas atividades), a sos amigos catalanos (cumintzende cun Joan Elies Adell Pitarch, chi at trabal...[sighit]

- 07/07/2012

Si b'at de imparare, imparemus finas dae sos Catalanos in chistiones de polìtica linguìstica

de Diegu Corràine

Cando faeddamus de mèdios e ideas pro parare fronte a su disacatu de sa morte de sas limbas, de sa limba sarda in particulare, pessamus semper chi siat cumbeniosu a bìdere ite ant fatu sas àteras limbas chi sunt resessidas o sunt resessende a minimare su dannu de sa morte de sa...[sighit]

- 06/07/2012

SU SARDU, SA LIMBA DE SARDIGNA: cunferèntzia in s'Universidade de Bamberga

de Diegu Corràine

Martis 3 de trìulas coladu, in s’Universidade de Bamberga (Germània), b’at àpidu una cunferèntzia dedicada a su tema “ Il sardo, la lingua della Sardegna ”. S’addòviu fiat organizadu dae s’assòtziu Mosaico Italiano e dae ...[sighit]

- 27/06/2012

SU Tribunal Supremo (TS) de Madrid contra a sa polìtica linguìstica catalana

de Diegu Corràine

De reghente su Tribunale Supremu de Madrid at bogadu una delìbera chi imponet a su guvrnu catalanu chi asseguret sa possibilidade de fàghere iscola finas in castiglianu in sas iscolas catalanas. Comente mai? Sas iscolas catalanas sunt totu in catalanu, francu duas oras sa chida de cas...[sighit]

- 26/06/2012

Indipendèntzia o tzessione de soverania?

de Sarvadore Serra

A bias càpitat chi, pro difèndere una tesi, si dant argumentos a sa tesi contrària. Custu est  capitadu, a pàrrere nostru, a su professor F. Pigliaru, in un’artìculu, publicadu de reghente in sa “Nuova Sardegna”, in ue afrontat sa chistione ...[sighit]

- 30/05/2012

Limba in iscola in sas Baleares e in Sardigna

de Diegu Corràine

In s'iscola de Catalugna, sa polìtica de immersione linguìstica pertocat totu sas iscolas. In pràtica, totu sas matèrias sunt in catalanu, francu duas oras de castiglianu sa chida.  In sas Baleares, cun sa majoria polìtica noa in manos  de su Partido Po...[sighit]

- 20/05/2012

Sa ratìfica de sa Carta Europea de sas limbas

de Diegu Corràine

Su Cussìgiu de sos Ministros de su guvernu Monti, de reghente, at “ratificadu”, cun unu disinnu de lege chi li bisòngiat   s’aprovatzione de su Parlamentu, sa “Carta europea de sas   limbas regionales o minoritàrias” emanada dae su Cuss...[sighit]

- 14/05/2012

"Bogamus a campu sa limba" in cale si siat ocasione e logu

de Diegu Corràine

30 annos a como sa limba istaiat mègius ma b'aiat prus pagu cussèntzia, oe b'at prus cussèntzia de sa limba ma, a dolu mannu, "prus pagu limba”, comente cantidade de pessones chi la faeddant e calidade de sa limba matessi. Pro custu,  tocat a la   mustrare ...[sighit]

- 12/05/2012

Anglomania? Americanizatzione e autocolonizatzione a s'italiana!

de Diegu Corràine

Sa crisi sistemàtica chi semus sufrende como in Europa no est econòmica ebbia ma de rùolu in su mundu e, duncas, finas de identidade. Pustis de una tendèntzia espansiva durada 500 annos in ue s’Europa at assugetadu e isfrutadu pòpulos e siendas naturales de...[sighit]