bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
invia mail stampa

Pàrreres

spacerprecedente1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 spacerspacer

- 30/01/2014

Istandardizatzione de sa ortografia ebbia? Una trampa pro negare un'istandard de sa limba sarda

de Diegu Corràine

Cando faeddamus de "istandardizatzione linguìstica" semus arresonende de unu caminu chi su prus de sas limbas de oe ant sighidu o sighint pro istabilire una 'règula', unu 'modellu' iscritu comunu chi asseguret una cunvivèntzia echilibrada intre sa diferentziatzione naturale de ...[sighit]

- 28/10/2013

IN LIMBA SARDA, SAS ELETZIONES DE ANNOAS!

de Diegu Corràine

Eris, domìniga 27, in sa localidade De Formosa, a curtzu a Asunción, capitale de Paraguay, b'at àpidu eletziones locales. Pro cunsentire a sas populatziones locales chi faeddant limbas nativas una partetzipatzione prus manna, sas autoridades ant dispostu chi totu su materiale e...[sighit]

- 27/10/2013

REPETITA IUVANT: w sos dialetos, w sa limba sarda comuna

de Diegu Corràine

Mai comente in totu custos annos amus iscritu in sardu. E mai, comente in custos annos, amus iscritu in cada dialetu possìbile de cada bidda e logu. Sende chi tenimus una traditzione literària in ue sos iscritores NO ant iscritu in su limbàgiu locale issoro ma in una variedade ...[sighit]

- 23/10/2013

Sa LSC andat bene gosi, macari siat meridionalizada meda

de Diegu Corràine

Dae annos, cando non cando, essint a campu tronos e lampos contra a cada progetu e idea de norma iscrita comuna de su sardu. Pro sos contràrios, sa limba nostra est partzida in duas macrovariedades incumpatìbiles a pare:  su chi cramant "logudoresu" e e su chi cramant "campidane...[sighit]

- 20/10/2013

Una limba iscrita unitària pro su guvernu de su territòriu natzionale sardu chi si cheret soberanu.

de Diegu Corràine

Abbaidende sa limba sarda dae su puntu de vista de sos dialetòlogos, bidimus chi su sardu tenet una variabilidade dialetale manna meda, chi podet andare dae deghinas a chentinas de dialetos, cunforna a su "filtru" (sugetivu) chi impreamus, prus largu o prus astrintu. Nen prus nen mancu de sas...[sighit]

- 10/10/2013

Meridionalizare su lèssicu de sa Lsc? E cale dotore at impostu una meighina gosi esclusiva, miraculosa e localista?

de Diegu Corràine

In famìlia, cando unu fìgiu est disganadu, b'at mamas chi ammàniant unu gustu diferente, àteras chi ammàniant unu gustu ebbia, ca est prus econòmicu, discansosu e costat de mancu, finas in traballu pro issas. Est curiosu ma custu est capitende finas in ...[sighit]

- 07/10/2013

Sa Limba sarda comuna, una norma iscrita pro essire a campu comente natzione e comunidade territoriale sarda.

Diegu Corràine

Cando non cando, calicunu bogat a campu semper sa matessi fiolera: una norma iscrita de referèntzia pro su sardu diat sacrificare sas variedades orales, giughende·las a sa morte. Nudda de prus farsu. Totus ischimus chi cada limba naschet comente "limba orale". Medas abbarant gasi, s...[sighit]

- 30/08/2013

OE, 211 ANNOS DAE SA MORTE DE FRANTZISCU CILOCU

de Diegu Corràine

Su 30 de austu de su 1802, in Tàtari, moriat Frantziscu Cilocu, notàriu, a 33 annos. Fiat istadu martirizadu  dae su butzinu in antis de èssere ochìidu e lassadu in sa furca pro dies e dies. Pustis fiat istadu  brusiadu e sa chinisa imbolada a su bentu. Gosi su...[sighit]

- 23/08/2013

Cun sa proposta de su Psdaz, s'ufitzialidade de su sardu in su tzentru de s'Agenda polìtica

de Diegu Corràine

Leghende sa proposta de modìfica de s'art. 1 de s'istatutu sardu pro su sardu ufitziale in totu, presentada dae su Psdaz su 19 de austu coladu, podimus nàrrere chi s'idea e su su testu andant bene. Comente, però, càpitat a su sòlitu cando unu leat unu pessu e pr&...[sighit]

- 21/08/2013

INSUBORDINATZIONE LINGUÌSTICA! AFORTIRE SU SARDU, ca s'italianu no nde tenet bisòngiu!

de Diegu Corràine

Cherimus fàghere sa parte nostra contra a s'assimilatzione linguìstica e natzionale? Trunchemus sa dipendèntzia linguìstica dae s'italianu: insubordinatzione linguìstica, semper e in totue! No est una gherra contra a s'italianu, ma pro su sardu, pro fàghere...[sighit]