bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Pàrreres


05/01/2013

Iscriimus sa LSC e sos dialetos locales, cun funtziones diferentes

de Diegu Corràine

CHIE NON CHERET UNA NORMA ISCRITA GENERALE
In Sardigna tenimus una casta de pessones chi no iscriet in sardu, ca est galu isetende su messia-norma chi andet bene pro totus. Si però, a custas pessones proponides una solutzione, no lis andat bene nudda, mai. In pràtica, si ponimus in mente a issos, iscriimus semper in italianu ebbia. A su sòlitu custos linguistas, apassionados, iscritores vènerant a Santu Logudoresu e a Santu Campidanesu, chi servint petzi a martirizare a nois chi su sardu lu cherimus ufitziale e paritàriu cun sas àteras limbas, cosa chi non podet fàghere a sa sola su durgalesu, s'otieresu, s'oroseinu, s'aristanesu o àteros limbàgios. B'at chie est contra a sa LSC ca nat chi est "logudoresu", chie est contra a sa Lsc ca nat chi NO est "logudoresu". Unu su contràriu de s'àteru! It'est chi aunit e ponet in pare custas pessones, tando? Sas solutziones ortogràficas e linguìsticas chi sa Lsc proponet? Nono. Finas si cambiamus sas solutziones ortogràficas, no acuntentamus custa casta de pessones. No la cherent ca non cherent chi apamus unu modellu iscritu pro s'ufitzialidade, 1 modellu chi est 1!

O no la cherent ca cada unu diat chèrrere su "dialetu" (chi in sardu si narat limbàgiu) suo postu a ùnica limba de referèntzia, comente istandard, cun totu sas particularidades fonèticas giutas a iscritura, es.: th, ã, x, h, etc. Ma in custa manera no andamus a logu, no amus cumpresu cale est sa funtzione de 1 istandard iscritu, a cunfrontu de cada variedade dialetale locale o individuale.


Chie non cheret una norma iscrita comuna, tenet sa possibilidade de iscrìere in sa variedade dialetale o personale sua! Chie bi lu podet negare!

Tando, lu repitimus:

SA NORMA ISCRITA GENERALE
A) s'istandard tenet funtziones generales (prus formales chi no informales) e devet fàghere una mediatzione intre sas variedades, rapresentende in manera unitària sa diferentziatzione dialetale. Sa LSC lu faghet, mediende intre sos dialetos prus cunservadores (Orosei e sa Baronia) a cunfrontu de su latinu (chi est sa mama comuna) e sos prus innovadores (Casteddu, Aristanis), es.: pache, pahe, pa°e, paghe, page, pagi, paxi. Est craru chi sa solutzione paghe, naturale, no est una mèdia matemàtica e chi podet èssere prus a curtzu a unu limbàgiu locale e prus a tesu de un'àteru. S'istandard est comente sa cobertura chi cugùgiat e sarvat sos aposentos (sos dialetos) de sa domo! Custa metàfora la repitint sos linguistas de cada parte de mundu e descriet bene sa funtzione de s'istandard.

SAS NORMAS DIALETALES
B) sas variedades dialetales tenent funtziones locales (prus informales chi non formales), sunt prus a probe de sas pessones chi las faeddant e, duncas, cando las iscriimus devent/podent trascrìere sos fonemas particulares, es.: th, ã, x, h, etc.

Sa LSC, una "crae" pro abèrrere su sardu a su mundu de sa comunicatzione

In ue est su problema? In sa visione ideològica chi tenent unos cantos linguistas o pseudolinguistas, chi non tenent perunu interessu a una polìtica linguìstica in favore de su sardu e de s'ufitzialidade sua. Una visione chi servit petzi a afortire s'italianu e a indebilitare su sardu! 

Cale est sa veridade chi derivat dae s'esperèntzia? Est in su profetu de chie ponet s'istandard: sa Lsc est una "crae" chi cunsentit de intrare mègius in totu sos ispàtzios comunicativos! <  


#Diegu Corràine

» in segus