bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

25/01/2017

Presentada de su romanzu inèditu «S'ARZOLA DE S'ENA» e Ammentu de Larentu Pusceddu

OROTEDDI, sàbadu  4 -2-2017, h 16.00

Die dedicada a s'iscritore Larentu Pusceddu, nàschidu in Oroteddi su 6-2-1947 e mortu in Roma su 9-1-2016.
Saludos de:
—Nannino Marteddu Sìndigu de Oroteddi
—Mariàngela Salis Assessora de sa Cultura
—Diegu Corràine Diretore editoriale de Papiros ed.
Presentada de:
—Jubanne Piga Iscritore
—Vittorio Sella Giornalista e iscritore
—Antoni N. Garau Operadore linguìsticu

OROTEDDI 4 -2-2017, h 16.00

Tzentru Polivalente “F. Pintus”, carrera de Santa Ruche

Organizat www.papiros.com, cun su patronadu de sa Comuna de Oroteddi
...............
S’ARZOLA DE S’ENA Larentu Pusceddu, in un’intervista de su mese de maju de su 2015 in sa rivista in sardu EJA —chi podimus cunsiderare unu testamentu literàriu suo—, nos aiat annuntziadu: “Apo zae finidu un’ateru romanzu chi dia cherrer titulare S’arzola de s’ena. Est unu viazu fantasticu in su chelu de omines, in ue abbojo a babbu a mama, a sos parentes mios e totu sos bichinos de cando fipo minore e chin totu issos mi ponzo a faeddare de su passadu e de su tempus benidore”.
Larentu nos at lassadu su 9 de ghennàrgiu de su 2016. A un’annu dae sa dispedida sua, semus publichende custu romanzu chi issu etotu cuncruit cun custas paràulas: “L’apo fattu pro chi sos ammentos de sa pitzinnia mia, craros che chelu serenu, aren, in custas pazinas, torradu a bios pro semper sos chi apo istimadu, destinados, si nono, a s’olvidu prus fungudu e fortzis cun s’isperantzia, chi calicunu, unu cras, lu facat peri pro mene.”
Larentu iscriet finas chi: “Custu libru, lettores istimados, comente bene podides cumprendere, cando l’apo iscrittu fipo galu in bida in custa terra, inue m’augùro de b’arreare ateros chent’annos.”
Totu paràulas iscritas giai in su 2009. Su destinu no l’at cuntentadu cun una vida galu prus longa, ma, comente issu etotu isperaiat, sa literadura illònghiat sa vida de sos iscritores in s’ammentu de chie l’at connotu e de chie nde leghet sas òperas.
............
LARENTU PUSCEDDU, Oroteddi (1947) - Roma (2015). Diplomadu in Agrària, est istadu dirigente sindicale de sa CGIL in Nùgoro, in ue istaiat dae su 1973 cun sa famìlia. At collaboradu cun giornales e televisiones: sa Sardigna, Natzione Sarda, La Nuova Sardegna e Telesardegna. L´ant dadu reconnoschimentos in prèmios literàrios de importu: Città di Ozieri, Meilogu, Romàngia, Bonorva, Macumere, Durgali, Oroteddi, Nùgoro, Mamujada, Casteddu, Pasada, Ossi, Mores, etc. At pubblicadu: Dae s´umbra de s´istoria (LP) e sas òperas literàrias S’àrvore de sos Tzinesos (1982), Mastru Taras (1991), Su belu de sa bonuara (2001), Pipinidas e iscazas (2005), Dona Mallena (2007), Su canticu de su Pane (2008), Sordadu Nangu (2011).

#Diegu Corràine

» in segus