Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

invia mail stampa

- 17/03/2016

Cale est su partitzìpiu passadu de: produire, reduire, seduire, traduire, adduire, induire, cunduire, deduire, etc.?

seduire > Custos verbos benint dae verbos catalanos comente: produir, seduir, traduir, adduir, induir, conduir, deduir, etc., dae verbos lat. cumpostos dae prep+dūcĕre (=giùghere). Su partitzìpiu passadu in sardu est: produidu, reduidu, seduidu, traduidu, adduidu, induidu, cundui...[sighit]

- 20/03/2016

Cando est chi una paràula cumintzat in "V" o in "B" in s'iscritura?

sa bèrtula > 1) “V-” in cumintzu de paràula Cumintzant in v - totu sas paràulas de intrada reghente in sardu, chi non derivant deretas dae su latinu o chi benint dae àteras limbas, in ue custa cunsonante non ruet si est pretzèdida dae par&agra...[sighit]

- 24/12/2016

Cale est sa diferèntzia intre “carre” e “petza”?

de Diegu Corràine

In sardu tenimus faeddos diferentes pro inditare sa parte muscolare de su corpus umanu e sa parte animale chi madigamus. Dae su latinu “ carne(m) ” derivat in manera regulare (lat. -RN- > -rr-) su sardu “ carre ”, pro inditare sas purpas de su corpus umanu. Però b...[sighit]

- 24/12/2016

Pro ite naramus “missa de puddu”?

de Diegu Corràine

A nàrrere “ missa de puddu ” pro inditare sa missa de mesunote de su 24, vigìlia de Nadale, est leadu dae su catalanu “missa del gall” o dae s'ispagnolu “misa de gallo” o “misa del gallo”. In portughesu narant “missa do galo”....[sighit]

- 27/12/2016

Pro ite naramus "Bonas Pascas"?

de Diegu Corràine

Dae su lat. ecl. Păscha(m) ( chi est dae gr. páscha , adatamentu de s’ebr. pesah ‘passàgiu’), in sardu tenimus “ Pasca de Nadale (ita. "Natale"), Pasca de sos Tres Res , Pasca de Abrile ( Pasca Manna ) (ita. "Pasqua"), Pasca de frores ( Pasca ...[sighit]

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

"interinada" NON "crepùscolu"

In sardu tenimus su faeddu "interinada" (sf) pro espressare s'italianu "crepuscolo", s'ora chi benit a pustis de s'iscurigada. Tenimus finas "interinadòrgiu" (sm). Est derivadu dae su sardu "ìnteri" (presente in sa locutzione "in s'ìnteri"), chi benit dae su latinu «intĕri...  [sighit]

"torra" NON "de nou"

--- In sardu est giustu a nàrrere: "est andadu torra" (o est torradu a andare) NO "est andadu de nou". Sa locutzione averbiale "de nou" est un'italianismu inùtile in sardu, ca giai tenimus sa manera nostra pro espressare su matessi cuntzetu. --- d. corràine

Innàtziu

Su nùmene "Innàtziu", dae su lat. Ignatius, de orìgine non segura, in sardu est finas "Innàssiu", "Frennàtziu" e "Ignatius". In particulare, "Frennàtziu", impreadu meda in Làconi, est su resurtadu de s'unione de "Fra(te)" e "(In)nàtziu", coment...  [sighit]

"edilìtzia sotziale" NON "social housing"

S'anglomania est currende a totu fua, in tv, ràdiu, giornales, alimentada dae polìticos e giornalistas. Giai dae meses e annos est currende sa locutzione "social housing" chi currispondet a "edilizia sociale" in italianu e diat pòdere currispòndere a "edilìtzia sot...  [sighit]

Presentada de su romanzu inèditu «S'ARZOLA DE S'ENA» e Ammentu de Larentu Pusceddu

OROTEDDI, sàbadu  4 -2-2017, h 16.00

Die dedicada a s'iscritore Larentu Pusceddu, nàschidu in Oroteddi su 6-2-1947 e mortu in Roma su 9-1-2016. Saludos de: —Nannino Marteddu Sìndigu de Oroteddi —Mariàngela Salis Assessora de sa Cultura —Diegu Corràine Diretore editoriale de Papiros ed. Pre...  [sighit]

"carrera de Roma" NON "carrera Roma"

Su faeddu "carrera" benit dae su cat./isp. "carrera". Custa paràula est sighida dae sa prepositzione "de" in antis de su nùmene de sa carrera, chi si tratet de unu topònimu o de unu pessonàgiu. Duncas est giustu "carrera de Roma", "carrera de Garibaldi", etc. Si no est ch...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

"padente" NON "buscu, foresta"

de Diegu Corràine

In totu su sardu tenimus "padente" (padenti, patente), chi inditat una cantidade manna àrbores, in unu tretu de su sartu. Benit dae su latinu "patens -entis", p. pres. de "patēre" ‘èssere abertu o manifestu’. Duncas, in sardu, at leadu su valore de "logu de àrbores"....  [sighit]